Image gallery
 
Георги Спасов, експерт, Министерство на правосъдието, Лада Паунова, съдия, Върховен касационен съд и Милена Панева, съдия, Върховен касационен съд
[close]