Image gallery
 
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]