Image gallery
 
От ляво надясно: Димитър Марков, Старши анализато в Правната програма; Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Главен експерт в Програма „Сигурност“; Мила Манчева, Старши анализатор в Социологическата програма, Център за изследване на демокрацията
[close]