Image gallery
 
Александра Антониадис, ръководител на сектор „Борба с тероризма и превенция на радикализацията“ към Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия, Гюнтер Саблатинг, съветник при Координатора на ЕС за борбата с тероризма и Мила Манчева, старши анализатор в Социологическата програма на Център за изследване на демокрацията (Л-Д)
[close]