Image gallery
 
Участниците в кръглата маса "Мониторинг на радикализацията в Централна и Югоизточна Европа: практически инструменти за оценка на риска в подкрепа на по-ефективни политики в ЕС", 23 февруари 2017 г., Брюксел
[close]