Image gallery
 
По време на кръглата маса "Рискове от радикализация и екстремизъм в България: към по-ефективни инструменти за извършване на диагностика и оценка", 28 февруари 2017 г., София
[close]