Image gallery
 
Проф. Георги Димитров, ръководител на проекта, обобщава резултатите от изследването.
[close]