Image gallery
 
Панел на прессконференцията, от ляво на дясно: Александър Стоянов, директор на социологическа агенция "Витоша Рисърч"; проф. Пепка Бояджиева, председател на Българската асоциация на социолозите; проф. Георги Димитров, ръководител на екипа провел изследването и преподавател по социология в СУ "Св. Климент Охридски".
[close]