Image gallery
 
Д-р Зеф Преци, изпълнителен директор, Албански център за икономически изследвания (АСЕР)
[close]