Image gallery
 
Драган Копривица, изпълнителен директор, Център за демократичен преход (CDT), Черна гора
[close]