Image gallery
 
Сабине Званепул, координатор на Експертния център за върховенство на закона и основни права, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия и Моника Маковей, депутат от Европейския парламент
[close]