Image gallery
 
По време на кръглата маса „Програма за борба с корупцията в Югоизточна Европа след Пакета за разширяване 2016: Как да се прекъсне завладяването на държавата и да се постигне положителен ефект от разширяването?“, Брюксел, 30 ноември 2016 г.
[close]