Image gallery
 
Моника Маковей, депутат от Европейския парламент и Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
[close]