Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Добрин Пинджуров, директор на дирекция “Бюджет”, Министерство на финансите, г-н Любомир Дацов, заместник-министър на финансите и г-н Руслан Стефанов, координатор на проект към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]