Image gallery
 
Г-н Ив Дезале, старши изследовател към Националния институт за научни изследвания (CNRS) и Центъра за европейска социология (CSE)
[close]