Image gallery
 
От ляво на дясно: Мартин Владимиров, енергиен анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията, Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията и д-р Даниел Сървър, академичен директор, Институт за върхови международни изследвания в университета „Джонс Хопкинс“
[close]