Image gallery
 
Участниците по време на Второто годишно събрание на Югоизточната коалиция за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, 14 ноември 2016 г., Загреб
[close]