Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-н Пенчо Пенев, директор на Националния институт по правосъдие, г-н Дидие Шабер, първи съветник в посолството на Франция в България, г-н Антон Станков, министър на правосъдието, Любка Илиева, заместник – председател на Върховния касационен съд, Маргарита Василева и Тиери Делпеш, изследователи от Националния институт за научни изследвания (CNRS) и Центъра за анализ на публичните политики (GAPP)
[close]