Image gallery
 
По време на кръглата маса „Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки в България: превенция, противодействие и анализ на корупционните рискове“, 31 октомври 2016 г., София
[close]