Image gallery
 
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма към Центъра за изследване на демокрацията представя проблемите на регистърната реформа
[close]