Image gallery
 
От ляво на дясно: Емил Дечев, съдия в Наказателно отделение на Софийския градски съд, д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра и Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]