Image gallery
 
Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Стефан Карабоев, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]