Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Стефан Карабоев, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]