Image gallery
 
Хасан Оскоч, управител на енергийния департамент към Делегацията на Европейския съюз в Турция и Тайлан Онерчи, ръководител на дирекцията за бизнес развитие в частния производител на електрическа енергия, Гама Енерджи
[close]