Image gallery
 
От ляво на дясно: Есер Йоздил, Генерален секретар на турската Петролна и газова асоциация (ПЕТФОРМ), Тайлан Онерчи, ръководител на дирекцията за бизнес развитие в частния производител на електрическа енергия, Гама Енерджи, Раджип Еврен Айдоган, проектен ръководител на дирекцията за изследване на управлението към ТЕПАВ и Гьоркем Юсуф Топчу, председател на Оперативната група за управление на електрическите мрежи при енергийния регулатор
[close]