Image gallery
 
От ляво на дясно: Волкан Йоздемир, председател на Института за енергийните пазари и политики (ИЕПП), д-р Тодор Галев, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, Бенгизу Озденч, директор на Програмата за Макроикономически Изследвания на ТЕПАВ, Есер Йоздил, Генерален секретар на турската Петролна и газова асоциация (ПЕТФОРМ) и Мартин Владимиров, анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]