Image gallery
 
Участниците по време на втория регионален обществено-политически форум "Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа", Скопие, 29-30 септември 2016 г.
[close]