Image gallery
 
Д-р Мария Ристеска, директор на Центъра за изследвания и изготвяне на политики, Скопие
[close]