Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, г-н Борис Тарасюк, Председател на Комитета по европейска интеграция в Украинския парламент и Посланик Бойко Ноев, Директор на Европейската програма на Центъра
[close]