Image gallery
 
г-н Пламен Димитров, председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България
[close]