Image gallery
 
От ляво на дясно: проф. Колин Уилямс от Университета в Шефийлд, г-жа Деница Сачева заместник-министър на труда и социалната политика на Република България и г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]