Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Деница Сачева заместник-министър на труда и социалната политика на Република България, г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Арнис Саука, директор на Центъра за устойчив бизнес, Латвия
[close]