Image gallery
 
Г-н Стефан Карабоев, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Атанас Русев, научен сътрудник в Програма "Сигурност" на Центъра
[close]