Image gallery
 
Корица на доклада "Приобщаване на ромите отвъд Дунава – най-добри практики в административното и социалното предприемачество"
[close]