Image gallery
 
Г-жа Румяна Бъчварова, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи г-жа Екатерина Захариева, министър на правосъдието
[close]