Image gallery
 
Г-н Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд и г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател и министър на образованието и науката
[close]