Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията и г-жа Румяна Бъчварова, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
[close]