Image gallery
 
По време на Дванадесетия обществено-политически форум за противодействие на корупцията: Завладяване на държавата и противодействие на административната и политическата корупция в България, 4 юли 2016 г., София
[close]