Image gallery
 
Г-жа Ерика Томас, съветник по въпросите на енергетиката, околна среда и научно-технологичната дейност, Мисия на САЩ в Европейския съюз, и г-н Кристиан Егенхофер, ръководител на програма „Енергетика и климатични промени“, Център за европейски политически изследвания, Брюксел
[close]