Image gallery
 
По време на семинара „Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа“, 14 юни 2016 г., Брюксел
[close]