Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Милица Божанич, зам.-директор по международно сътрудничество, Антикорупционна агенция, Сърбия, г-жа Катица Янева, ръководител на Специализираната прокуратура на Република Македония и г-жа Саня Димовска, началник на кабинета на ръководителя на Специализираната прокуратура, Македония
[close]