Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Борис Дивяк, директор, Антикорупционен ресурсен център U4, Берген, г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, Комисия по външните работи, г-н Никола Бертолини, ръководител на сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия и г-н Руслан Стефанов, координатор на инициативата СЕЛДИ, Център за изследване на демокрацията
[close]