Image gallery
 
Г-жа Сабине Званепул, координатор „Преговори за присъединяване към ЕС“, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия
[close]