Image gallery
 
Г-н Борис Дивяк, директор, Антикорупционен ресурсен център U4, Берген (в ляво) и г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, Комисия по външните работи по време на семинара с „Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа“, 14 юни 2016 г., Брюксел
[close]