Image gallery
 
Встъпителни думи на полк. Валери Рачев, Заместник-комендант на Военната академия. До него са г-н Нийл Буне, Постоянен представител на ПРООН в България и ген. (о.р.) Чавдар Червенков, Старши експерт в Европейската програма на Центъра
[close]