Image gallery
 
Участниците в семинара Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа, 14 юни 2016 г., Брюксел
[close]