Image gallery
 
Г-н Зоу Вензонг, постоянен член на Комитета на Китайската народна политическа консултативна конференция (КНПКК), заместник-председател на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, генерален секретар на Азиатски форум Боао и бивш заместник-министър на външните работи на Китай
[close]