Image gallery
 
Г-н Нийл Буне, Постоянен представител на ПРООН в България, изнася лекция за доброто управление и сигурността
[close]