Image gallery
 
От ляво на дясно: Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Главен експерт, програма Сигурност, Център за изследване на демокрацията, г-н Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия и д-р Моис Файон, главен експерт, програма Сигурност, Център за изследване на демокрацията
[close]