Image gallery
 
Д-р Малгожата Пек, Експерт от отдела за медии и Интернет към Съвета на Европа и Г-жа Катарине Сарикакис, професор във факултета по комуникации на Виенския университет
[close]